Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

THỜI KHÓA BIỂU PHÒNG BUỔI SÁNG

Ngày Tiết P17 P18 P19 P20 P21 P24 P25 TH LÝ TH SINH TH HÓA P.TV P26 P TAM 01 P TAM 02
T.2 1                 10A - Hoa_T          
2   10B - Huế 10N - Sỹ_L 10C - Hằng_T 10E - Sỹ_T 10M - HO-Quang_H 10G - Cường 11N - V.Anh 10A - Hoa_T 11I - Tuyến_V 11P - Hường_H      
3   10B - Huế 10N - Sỹ_L 10C - Hằng_T 10E - Sỹ_T 10M - HO-Quang_H 10G - Cường 11N - V.Anh 10A - Hoa_T 11I - Tuyến_V 11P - Hường_H      
4   10B - Huế 10N - Sỹ_L 10C - Hằng_T 10E - Sỹ_T 10M - HO-Quang_H 10G - Cường 11N - V.Anh   11I - Tuyến_V 11P - Hường_H      
5                            
T.3 1   10H - Sỹ_T 10P - 10G - Hồng_V 10C - Vụ 10E - Oanh 10M - Thủy_L 10D - Hoa_T 10K - Đ.Hương 11I - Thủy_A 10N - Dũng      
2   10H - Sỹ_T 10P - 10G - Hồng_V 10C - Vụ 10E - Oanh 10M - Thủy_L 10D - Hoa_T 10K - Đ.Hương 11I - Thủy_A 10N - Dũng      
3   10H - Sỹ_T 10P - 10G - Hồng_V 10C - Vụ 10E - Oanh 10M - Thủy_L 10D - Hoa_T 10K - Đ.Hương 11I - Thủy_A 10N - Dũng      
4                            
5                            
T.4 1   11K - Ngọ 11I - Dũng 10Q - Lương 10D - Thủy_V 10A - Hoa_T 10M - Thương 10E - Sâm_V 10B - Huế 10P - Hạnh_H 11M - Quang_T      
2   11K - Ngọ 11I - Dũng 10Q - Lương 10D - Thủy_V 10A - Hoa_T 10M - Thương 10E - Sâm_V 10B - Huế 10P - Hạnh_H 11M - Quang_T      
3   11K - Ngọ 11I - Dũng 10Q - Lương 10D - Thủy_V 10A - Hoa_T 10M - Thương 10E - Sâm_V 10B - Huế 10P - Hạnh_H 11M - Quang_T      
4                            
5                            
T.5 1   10Q - Oanh 10B - Sỹ_L 10H - Hồng_V 10D - A-My 10K - Huyền 11P - TO-HẢI_T 10A - Hạnh_L 11K - Châm 10I - Sâm_V 10C - Nguyệt      
2   10Q - Oanh 10B - Sỹ_L 10H - Hồng_V 10D - A-My 10K - Huyền 11P - TO-HẢI_T 10A - Hạnh_L 11K - Châm 10I - Sâm_V 10C - Nguyệt      
3   10Q - Oanh 10B - Sỹ_L 10H - Hồng_V 10D - A-My 10K - Huyền 11P - TO-HẢI_T 10A - Hạnh_L 11K - Châm 10I - Sâm_V 10C - Nguyệt      
4                            
5                            
T.6 1   10C - Hằng_T 10A - Nguyệt 11N - Sỹ_L 11M - Hường_H 10I - Dũng 10N - Hảo 10E - Sỹ_T 10D - Hoa_T 10H - A-My 10Q - Thương      
2   10C - Hằng_T 10A - Nguyệt 11N - Sỹ_L 11M - Hường_H 10I - Dũng 10N - Hảo 10E - Sỹ_T 10D - Hoa_T 10H - A-My 10Q - Thương      
3   10C - Hằng_T 10A - Nguyệt 11N - Sỹ_L 11M - Hường_H 10I - Dũng 10N - Hảo 10E - Sỹ_T 10D - Hoa_T 10H - A-My 10Q - Thương      
4                            
5                            
T.7 1   10B - Hảo 10I - Oanh 11M - Sỹ_L 11N - Sỹ_T 10P - Thương 11K - C.Hương 10K - Cường 11P - Vụ 10Q - LY_Văn 10G - Thủy_A      
2   10B - Hảo 10I - Oanh 11M - Sỹ_L 11N - Sỹ_T 10P - Thương 11K - C.Hương 10K - Cường 11P - Vụ 10Q - LY_Văn 10G - Thủy_A      
3   10B - Hảo 10I - Oanh 11M - Sỹ_L 11N - Sỹ_T 10P - Thương 11K - C.Hương 10K - Cường 11P - Vụ 10Q - LY_Văn 10G - Thủy_A      
4                            
5                            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn