Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 10Q - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Thể dục
L.Anh
  Hóa_TB
Lương
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Thương
Lý_TB
LY_Văn
2 Thể dục
L.Anh
  Hóa_TB
Lương
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Thương
Lý_TB
LY_Văn
3     Hóa_TB
Lương
Anh_TB
Oanh
Toán_TB
Thương
Lý_TB
LY_Văn
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn