Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 12B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Văn
Sâm_V
T-Anh
Huyền
Hoá
Hảo

Sinh
Hồng_S
2
Văn
Sâm_V
T-Anh
Huyền
Địa
Hiệp
C Nghệ C
Nghị
Toán
Ngọ
3 Sử
Yến
Hoá
Hảo
Văn
Sâm_V
Văn
Sâm_V
Địa
Hiệp
Toán
Ngọ
4 T-Anh
Huyền
Toán
Ngọ
  T-Anh
Huyền
Toán
Ngọ
GDCD
Phượng
5 T-Anh
Huyền

  Văn
Sâm_V
Văn
Sâm_V
S.Hoạt

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net