Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 12B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Hồng_S
Toán
Đường
Tin
Thịnh
T-Anh
Mẫn
C Nghệ C
Nghị
Sử
Linh_S
2 Văn
Hiếu
Toán
Đường
Tin
Thịnh
T-Anh
Mẫn
Toán
Đường
Sinh
Hồng_S
3 Hoá
Hảo
Sử
Linh_S
Địa
Hằng_Đ
Hoá
Hảo
Toán
Đường
Văn
Hiếu
4
Vụ
T-Anh
Mẫn
  Văn
Hiếu

Vụ
Toán
Đường
5 GDCD
Nga_CD
T-Anh
Mẫn
  Văn
Hiếu
Sinh
Hồng_S
S.Hoạt
Hồng_S

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn