Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 10C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Toán_TB
Đường
Toán_TB
Đường
  Lý_TB
Thủy_L
Hóa_TB
Nguyệt
Thể dục
Linh_TD
2 Toán_TB
Đường
Toán_TB
Đường
  Lý_TB
Thủy_L
Hóa_TB
Nguyệt
Thể dục
Linh_TD
3 Toán_TB
Đường
Toán_TB
Đường
  Lý_TB
Thủy_L
Hóa_TB
Nguyệt
 
4            
5            

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net