Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 12A - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Hảo
Văn
Nhuận
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Nhuận
T-Anh
Hồng_A
Sử
Yến
2 Sinh
Hồng_S
Văn
Nhuận
Địa
Hằng_Đ
Văn
Nhuận
Sử
Yến
T-Anh
Hồng_A
3 Tin
Phúc
Toán
Cường

T-Anh
Hồng_A
Toán
Cường
T-Anh
Hồng_A
4 Hoá
Hảo
Toán
Cường
  Hoá
Hảo
Tin
Phúc
Sinh
Hồng_S
5 Toán
Cường

  Toán
Cường
GDCD
Nga_CD
S.Hoạt
Hảo

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn