Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 12A - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Đ.Hương
Văn
Đ.Hương
Toán
Quang_T

LY_Tình

LY_Tình
GDCD
Phượng
2 Sinh
Hoàn
Văn
Đ.Hương
Toán
Quang_T

LY_Tình
T-Anh
Khanh
T-Anh
Khanh
3 Văn
Đ.Hương
C Nghệ C
Nghị
Hoá
Nguyệt
Văn
Đ.Hương
Toán
Quang_T
Văn
Đ.Hương
4 Toán
Quang_T
T-Anh
Khanh
  Văn
Đ.Hương
Địa
Phương_Đ
Hoá
Nguyệt
5 Sử
Yến
T-Anh
Khanh
  Địa
Phương_Đ
T-Anh
Khanh
S.Hoạt
Đ.Hương

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net