Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 11D - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Sâm_A
T-Anh
Sâm_A
T-Anh
Sâm_A
Văn
Đ.Hương
Tin
Phúc
Hoá
HO-Quang_H
2 Toán
Thìn
T-Anh
Sâm_A
Toán
Thìn
Văn
Đ.Hương

Hạnh_L
T-Anh
Sâm_A
3 Toán
Thìn
Sinh
H.Giang
Địa
Phương_Đ
Toán
Thìn
GDCD
Thìn_CD
Văn
Đ.Hương
4
Hạnh_L

Hạnh_L
  TA WST
WST
Q Phòng
Mạnh
Văn
Đ.Hương
5 Sử
Linh_S
C Nghệ C
Dũng_KT
  Toán
Thìn
Hoá
HO-Quang_H
S.Hoạt
Sâm_A

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn