Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 11D - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Hiếu
Hoá
Hảo
Sử
Mùi
Văn
Hiếu
T-Anh
Sâm_A
Văn
Hiếu
2 Văn
Hiếu
Toán
Huế
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Hiếu

Vụ
Hoá
Hảo
3 Sinh
Hồng_S
Toán
Huế
T-Anh
Sâm_A
Địa
Hường_Đ
T-Anh
Sâm_A
Sinh
Hồng_S
4
Vụ
TA WST
WST
  Hoá
Hảo
Q Phòng
Trưởng
GDCD
Nga_CD
5 C Nghệ C
Dũng_KT
T-Anh
Sâm_A
  Toán
Huế
Toán
Huế
S.Hoạt
Hiếu

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net