Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 11C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Đường
Văn
Nhung
Hoá
Nguyệt
Địa
Hiệp
GDCD
Thìn_CD
Văn
Nhung
2 Toán
Đường
Văn
Nhung
T-Anh
Sâm_A

Thủy_L
Q Phòng
Mạnh

Thủy_L
3 Toán
Đường
C Nghệ C
Dũng_KT
T-Anh
Sâm_A
TA WST
WST
Tin
Phúc
Sử
Linh_S
4 Sinh
T.Giang_S
Toán
Đường
  Hoá
Nguyệt
Toán
Đường
T-Anh
Sâm_A
5 Văn
Nhung

Thủy_L
  T-Anh
Sâm_A
Toán
Đường
S.Hoạt
Đường

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn