Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 11C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Nga_CD
C Nghệ C
Dũng_KT
Hoá
Hạnh_H
Văn
Tuyến_V
T-Anh
Oanh

Thủy_L
2 T-Anh
Oanh
Hoá
Hạnh_H
Sinh
Hoàn
Văn
Tuyến_V
Sử
Mùi
Sinh
Hoàn
3 GDCD
Nga_CD
C Nghệ C
Dũng_KT
Toán
Hằng_T
Toán
Hằng_T
Q Phòng
Trưởng
Văn
Tuyến_V
4 Toán
Hằng_T
T-Anh
Oanh
  TA WST
WST

Thủy_L
Văn
Tuyến_V
5 Hoá
Hạnh_H
Toán
Hằng_T
  T-Anh
Oanh
Địa
Phương_Đ
S.Hoạt
Nga_CD

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net