Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 11B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Hồng_S
Toán
Len
Hoá
Hảo
C Nghệ C
Dũng_KT

Vụ
Hoá
Hảo
2 Hoá
Hảo
T-Anh
A-My
Địa
Hằng_Đ
Sinh
Hồng_S
T-Anh
A-My
GDCD
Nga_CD
3
Vụ
Toán
Len
T-Anh
A-My
Văn
Hiếu
Sinh
Hồng_S
Văn
Hiếu
4 C Nghệ C
Dũng_KT
Sử
Mùi
  Văn
Hiếu
Toán
Len
Văn
Hiếu
5 T-Anh
A-My
TA WST
WST
  Q Phòng
Trưởng
Toán
Len
S.Hoạt
Hồng_S

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net