Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 11B - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
T.Giang_S

Hạnh_L
Văn
C.Hương
T-Anh
Hồng_A
Q Phòng
Mạnh
Toán
Quang_T
2 Địa
Hằng_Đ
TA WST
WST
Văn
C.Hương
C Nghệ C
Nghị
Hoá
V.Anh
Sử
Linh_S
3 Sinh
T.Giang_S
GDCD
Thìn_CD
Tin
Hiền
Hoá
V.Anh

Hạnh_L
Toán
Quang_T
4 T-Anh
Hồng_A
T-Anh
Hồng_A
  Toán
Quang_T
Văn
C.Hương

Hạnh_L
5 T-Anh
Hồng_A
Toán
Quang_T
  Toán
Quang_T
Văn
C.Hương
S.Hoạt
T.Giang_S

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn