Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

Thời khóa biểu lớp: 12P - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Phượng
Hoá
Hạnh_H
T-Anh
A-My
Văn
Sâm_V
Văn
Sâm_V
Văn
Sâm_V
2 Sinh
Hồng_S
C Nghệ C
Nghị
Hoá
Hạnh_H
Văn
Sâm_V
Văn
Sâm_V
Văn
Sâm_V
3 GDCD
Phượng
Địa
Phương_Đ
Sử
Mùi
Địa
Phương_Đ
T-Anh
A-My

Thủy_L
4 T-Anh
A-My
T-Anh
A-My
 
Thủy_L
Toán
Quang_T

Thủy_L
5 Toán
Quang_T
Toán
Quang_T
  T-Anh
A-My
Toán
Quang_T
S.Hoạt
Phượng

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net