Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

Thời khóa biểu lớp: 12P - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ
Hạnh_H
Toán
Hằng_T
Toán
Hằng_T
Văn
Nhung
T-Anh
Thủy_A
Toán
Hằng_T
2 Văn
Nhung
Toán
Hằng_T
C Nghệ C
Dũng_KT
Văn
Nhung
T-Anh
Thủy_A
Văn
Nhung
3 Sinh
Hoàn
Hoá
Hạnh_H
T-Anh
Thủy_A
Hoá
Hạnh_H
GDCD
Phượng
Sinh
Hoàn
4 Tin
Hải
T-Anh
Thủy_A
  Sử
Linh_S
Toán
Hằng_T
Sử
Linh_S
5 Tin
Hải

Hạnh_L
 
Hạnh_L
Địa
Hiệp
S.Hoạt
Hạnh_H

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn