Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2018-2019
TKB có tác dụng từ: 03/12/2018

DANH SÁCH PHÒNG

STT Mã phòng Tên phòng Kiểu phòng Ghi chú
1 P17 Phòng 17 Bộ môn  
2 P18 Phòng 18 Bộ môn  
3 P19 Phòng 19 Bộ môn  
4 P20 Phòng 20 Bộ môn  
5 P21 Phòng 21 Bộ môn  
6 P24 Phòng 24 Bộ môn  
7 P25 Phòng 25 Bộ môn  
8 TH LÝ TH Vật Lý Bộ môn TH Vật Lý
9 TH SINH TH Sinh Bộ môn  
10 TH HÓA TH Hoá Bộ môn TH Hoá Học
11 P.TV Thư viện Bộ môn Chỉ học sáng Thứ 4
12 P26 Phòng 26 Bộ môn  
13 P TAM 01 P TAM 01 Bộ môn  
14 P TAM 02 P TAM 02 Bộ môn  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 30-11-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn