Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 19/03/2018

DANH SÁCH PHÒNG

STT Mã phòng Tên phòng Kiểu phòng Ghi chú
1 P01 P01 Bộ môn Chỉ học buổi chiều thứ 4
2 P16 Phòng 16 Bộ môn  
3 P18 Phòng 18 Bộ môn  
4 P19 Phòng 19 Bộ môn  
5 P20 Phòng 20 Bộ môn  
6 P21 Phòng 21 Bộ môn  
7 P24 Phòng 24 Bộ môn  
8 P25 Phòng 25 Bộ môn  
9 TH LÝ TH Vật Lý Bộ môn TH Vật Lý
10 TH SINH TH Sinh Bộ môn  
11 TH HÓA TH Hoá Bộ môn TH Hoá Học
12 P.TV Thư viện Bộ môn Chỉ học sáng Thứ 4
13 P26 Phòng 26 Bộ môn  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Created by TKB Application System 10.0 on 18-03-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net