Trường : THPT Đa Phúc
Học kỳ 1, năm học 2017-2018
TKB có tác dụng từ: 11/06/2018

DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 12A 45 1 11I 44
2 12B 45 2 11K 50
3 12C 43 3 11M 50
4 12D 44 4 11N 50
5 12E 46 5 11P 50
6 12G 43 6 10A 48
7 12H 50 7 10B 46
8 12I 44 8 10C 48
9 12K 46 9 10D 47
10 12M 46 10 10E 41
11 12N 47 11 10G 44
12 12P 50 12 10H 46
13 11A 48 13 10I 46
14 11B 46 14 10K 44
15 11C 48 15 10M 45
16 11D 47 16 10N 41
17 11E 41 17 10P 50
18 11G 44 18 12A 50
19 11H 46 19 12B 50
20 10A 50 20 12C 50
21 10B 50 21 12D 45
22 10C 50 22 12E 50
23 10D 45 23 12G 50
24 10E 50 24 12H 50
25 10G 50 25 12I 50
26 10H 50 26 12K 46
27 10I 50 27 12M 46
28 10K 44 28 12N 47
29 10M 45 29 12P 50
30 10N 41 30 11A 45
31 10P 50 31 11B 45
32 11I 44 32 11C 43
33 11K 50 33 11D 44
34 11M 50 34 11E 46
35 11N 50 35 11G 43
36 11P 50 36 11H 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Tạo bởi TKB Application System 10.0 ngày 08-06-2018

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 04.62511017 - Website: www.vnschool.net / www.cunghoc.vn